Hur man gör en högerhand Tryckporten öppnad på en hästshow (i handen)

En grind är ett vanligt hinder i spårbanor, och hur du utför gate-push kommer att ha en faktor för hur du placerar. Ofta kommer mönstret eller domaren att ange ett högerhandtryck, men när ingen av dem har någon preferens bör du som standard göra det mer professionella högerhandtrycket.
Gå till grinden vid önskad gång, stopp.
Gå runt hästens framsida till off-sidan (höger sida) och grepp sedan ledningen med din vänstra hand. Se till att du går runt hästen du byter händer.
Lyft höger hand och lossa grinden.
Gå igenom, sväng hästen mot dig och lås fast grinden igen.
Stoppa häst, gå runt hästens framsida till normal (vänster) sida och greppa sedan ledningen med din högra hand. Återigen, se till att du går runt hästen växla händer.
Vrid hästen bort från grinden och fortsätt kursen. För extra professionalism, ta en sekund att stå stilla och erkänna domaren medan du ler, och sedan återuppta kursen!
pfebaptist.org © 2020