Ako urobiť pravú ruku na bráne otvorenej na koňskej výstave (v ruke)

Brána je bežnou prekážkou v kurzoch chodníkov a spôsob, akým vykonávate bránu, bude mať vplyv na umiestnenie. Vzorec alebo rozhodca často určí pravú ruku, ale ak ani jedna nemá prednosť, v predvolenom nastavení by ste mali urobiť profesionálnejšiu pravú ruku.
Pristúpte k bráne pri požadovanej chôdzi, zastavte.
Prechádzajte sa okolo prednej časti koňa smerom von (na pravej strane) a potom ľavou rukou uchopte olovo. Uistite sa, že chodíte okolo koňa prepínaš si ruky.
Zdvihnite pravú ruku a odblokujte bránu.
Prejdite sa, otočte koňa smerom k sebe a znova zaistite bránu.
Zastavte koňa, choďte okolo koňa na normálnu (ľavú) stranu a potom pravou rukou uchopte olovo. Opäť sa uistite, že chodíte okolo koňa prepínanie rúk.
Odklopte koňa od brány a pokračujte v kurze. Ak chcete získať ďalšiu profesionalitu, urobte si chvíľku v pokoji a uznajte sudcu, zatiaľ čo sa usmieva a potom pokračujte v kurze!
pfebaptist.org © 2020