Jak udělat pravou ruku Push Gate Open na Horse Show (v ruce)

Brána je běžnou překážkou ve stezkách a způsob, jakým provedete bránu, bude mít vliv na to, jak umístíte. Vzorek nebo rozhodčí často určí pravý stisk, ale pokud žádný z nich nemá přednost, měli byste ve výchozím nastavení provést profesionálnější pravý stisk.
Přibližte se k bráně při požadované chůzi, zastavte.
Projděte se kolem přední strany koně na stranu mimo (pravá strana) a levou rukou uchopte vodítko. Ujistěte se, že chodíte kolem koně přepínáš si ruce.
Zvedněte pravou ruku a odblokujte bránu.
Projděte se, otočte koně směrem k sobě a znovu zajistěte bránu.
Zastavte koně, jděte kolem koně na normální (levou) stranu a pravou rukou uchopte náskok. Znovu se ujistěte, že chodíte kolem koně přepínání rukou.
Odveďte koně od brány a pokračujte v kurzu. Pro větší profesionalitu si chvilku počkejte a přiznejte soudce, zatímco se usmíváte, a pak pokračujte v kurzu!
pfebaptist.org © 2021